Het team van Alliander Werkt! vroeg Chantal en mij om mee te denken. Ze hadden inspiratie nodig voor een concept, een plan waarmee ze de medewerkers van Alliander een soepele, leuke en noodzakelijke overstap kunnen bieden naar #hetnieuwewerken. 
Back to Top