Yacht stapte over op een nieuw technisch platform (online). Dit bood een opening tot een aanscherping van strategie, concept, content en ontwerp op basis van praktijkervaring, nieuwe web-ontwikkelingen en nieuwe bedrijfsontwikkelingen.
De opdracht werd gestart met deskresearch en op basis van de bevindingen zijn de strategische en conceptuele uitgangspunten vastgesteld/herzien. Dit is getoetst en hierna zijn we aan de slag gegaan de verschillende projectgroepen om invulling te geven aan wat de basis moest zijn voor de nieuwe site.
Met al deze input hebben we niet alleen een online concept ontwikkeld, maar ook een (highlevel) interactieontwerp en een responsive grafisch ontwerp.

You may also like

Back to Top