Yacht stapte over op een nieuw technisch platform (online). Dit bood een opening tot een aanscherping van strategie, concept, content en ontwerp op basis van praktijkervaring, nieuwe web-ontwikkelingen en nieuwe bedrijfsontwikkelingen.
Yacht vroeg de Inspiratiebrigade (toen nog 7causes) om hieraan mee te werken en dat hebben we met veel enthousiasme gedaan. We zijn begonnen met deskresearch en hebben op basis van onze bevindingen de strategische en conceptuele uitgangspunten vastgesteld/herzien. Dit is getoetst en hierna zijn we aan de slag gegaan de verschillende projectgroepen om invulling te geven aan wat de basis moest zijn voor de nieuwe site.
Met al deze input hebben we niet alleen een concept ontwikkeld, maar ook een (highlevel) interactieontwerp en een responsive grafisch ontwerp.
Back to Top